Tin mới nhất
Home / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức / Ban Lãnh đạo Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

Ban Lãnh đạo Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

Ong Ng Thanh long

Ông Đinh Nho Bảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

ong-bang-giaoduc.net.vn

Ông Đỗ Minh Phú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

Ong Do Minh Phu

Ông Đỗ Công Chính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

ong Do Cong Chinh

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

Ba Cao Thi Ngoc Dung

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

Ong Nguyen thanh truc

Ông Nguyễn Đức Thái Hân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

Ong Nguyen Duc Thai Han

About vgta

Trả lời