Home / Chính sách / Nhiều thông tin khách hàng tại ngân hàng sẽ vào diện bí mật

Nhiều thông tin khách hàng tại ngân hàng sẽ vào diện bí mật

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng.

Nguyên do, sau 16 năm thực hiện, những quy định của Nghị định 70 đến nay đã không bao quát được hết yêu cầu thực tế hoạt động của các tổ chức tín dụng, cũng như cân đối với các quy định khác của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, yêu cầu bảo mật thông tin khách hàng mở rộng hơn; một loạt ngân hàng thương mại cũng đã có kiến nghị cụ thể về Ngân hàng Nhà nước, xem xét đưa thêm nhiều loại thông tin của khách hàng vào diện bí mật.

Cụ thể, Nghị định 70 quy định bí mật thông tin tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng, nhưng theo ý kiến của nhiều ngân hàng thương mại tập hợp lại, có nhiều thông tin khác cũng quan trọng không kém, mà nếu sử dụng không đúng mục đích sẽ có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng cũng như ngân hàng.

Theo đó, kiến nghị đưa ra, dự thảo mới cần xác định rõ các loại tài sản gửi của khách hàng tại ngân hàng, bao gồm loại chủ động quyết định gửi hoặc không gửi (như tiền gửi tiết kiệm, kim loại quý, đá quý…), loại khách hàng buộc phải đưa cho ngân hàng giữ theo cam kết, thỏa thuận trong các hợp đồng (như vật cầm cố, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu…).

Theo ý kiến của nhiều ngân hàng thương mại, có nhiều thông tin khác cũng quan trọng không kém thông tin tiền gửi, mà nếu sử dụng không đúng mục đích sẽ có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng cũng như ngân hàng.
Theo ý kiến của nhiều ngân hàng thương mại, có nhiều thông tin khác cũng quan trọng không kém thông tin tiền gửi, mà nếu sử dụng không đúng mục đích sẽ có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng cũng như ngân hàng.

Rộng hơn nữa, nhiều ngân hàng thương mại cùng chung kiến nghị, kể cả các giao dịch như mua, bán ngoại tệ của khách hàng, các giao dịch khác, cho đến tình hình tài chính của họ khi ngân hàng thẩm định, giám sát trong quá trình cho vay cũng cần được xem xét đưa vào diện thông tin bí mật.

Nguyên tắc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng cũng được xác định rõ thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng thì phải được quản lý, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp, tiết lộ thông tin khách hàng cho tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng thuộc diện bí mật sai quy định, không đúng đối tượng, không chính xác và không trung thực thì khách hàng có quyền khiếu nại, khởi kiện, và được tổ chức tín dụng đó bồi thường thiệt hại liên quan.

Theo Hồng Nhung, Vneconomy.vn

About vgta

Check Also

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán

Thống đốc NHNN vừa ban hành Thông tư số 30/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một ...

Từ 1/9, thuế xuất khẩu vàng trang sức có hàm lượng vàng dưới 95% là 0%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế ...

Trả lời