Home / Chính sách / Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán

Thống đốc NHNN vừa ban hành Thông tư số 30/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán.

Ảnh minh họa

Theo đó, các Thông tư đã được sửa đổi, bổ sung gồm: Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng; Thông tư số 22/2015/TT-NHNN ngày 20/11/2015 quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc; Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán và Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động.

NHNN Việt Nam cho biết, trước tình hình các sự cố rủi ro và gian lận trong hoạt động thanh toán điện tử và thanh toán thẻ bắt đầu gia tăng tại Việt Nam, quy định về việc xử lý tra soát, khiếu nại đối với những tổn thất phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ cần phải rõ ràng, cụ thể hơn để các tổ chức cung ứng dịch vụ có căn cứ thực hiện, đồng thời đảm bảo quyền lợi của khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ thanh toán.

Vì vậy, NHNN đã nghiên cứu, ban hành Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán.

Cụ thể, Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2016/TT-NHNN nhằm bổ sung quy định liên quan đến phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại và việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại của tổ chức phát hành thẻ đối với chủ thẻ. Đồng thời, sửa đổi một số điều liên quan đến thủ tục đăng ký mẫu thẻ của tổ chức phát hành thẻ với NHNN.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 22/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc nhằm bổ sung quy định liên quan đến phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại và việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại của tổ chức cung ứng séc đối với khách hàng.

Thông tư 30/2016/TT-NHNn cũng sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 39/2014/TT-NHNN nhằm bổ sung quy định liên quan đến phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại và việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại của tổ chức cung ứng dịch vụ đối với khách hàng.

Đặc biệt, Thông tư 30/2016/TT-NHNn bãi bỏ quy định về trách nhiệm của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn trong việc xác nhận đăng ký lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tại Thông tư 36/2012/TT-NHNN.

Thông tư 30/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2016.

Theo MT, thoibaonganhang.vn

About vgta

Check Also

Người từ đủ 15 tuổi trở lên đều được mở tài khoản thanh toán

NHNN vừa ban hành Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Từ 1/9, thuế xuất khẩu vàng trang sức có hàm lượng vàng dưới 95% là 0%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế ...

Trả lời